Välkommen till Kents hemsida

Ytjordvärme

Huvudsida

På gång

Verkstad

Duschrum
Avslutad

Vilken röta
Avslutad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag håller för närvarande på att installera ytjordvärme. Att jag valde ytjordvärme beror dels på att jag har stora arealer att gräva på och dels på att jag har en traktorgrävare. Grävningen har varit besvärlig och tagit lång tid pga. den rika förekomsten av sten. Att jag inte är någon världsmästare på att gräva kanske också har haft betydelse.
 

08 05 10 Arbetet börjar

08 05 10 Hugo vid spakarna

08 05 10 Albin tittar på

08 05 10

08 05 10

08 05 10

08 05 11

08 05 18

08 05 23

08 05 24 Utläggning av kolektorslangen har börjat

08 05 24

08 05 25

08 05 28

08 05 30

08 05 31

08 05 31

08 06 02

08 06 03

08 06 02

08 06 11

08 06 12

08 06 14 avslutning

08 06 14 avslutning

08 06 14 Slangen intagen i pannrummet

 Upp

08 07 04

Idag har värmepumpen levererats och ställts på plats.

Värmepumpen på plats

Ackumulatortankens nya placering

Där värmepumpen står stod förut ackumulatortanken. Där ackumulatortanken står stod förut en duschcabin vilket medför mer arbete. Se duschrum

08 08 05 Värmepumpen inkopplad och klar