Välkommen till Kents hemsida

Vilken röta

Huvudsida
På gång

Ytjordvärme
Avslutad

Verkstad

Duschrum
Avslutad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-04-27
Jag har länge sett att väggen under två av fönstren på lagården buktat ut. Brädfodringen var täckt med masonit varför man inte kunde se orsaken. När jag nu tog tag i saken. Dvs. tog tag i en läkt och drog, följde en stor del av väggen med. Under fönstret var trävirket genomruttet ända in till isoleringen. Även bottenstocken/syllen var upprutten.

Jag insåg att detta måste åtgärdas innan det är försent. Vid närmare undersökning visade det sig att virket på sidorna av fönstret var ganska friskt. Detta med undantag av bottenstocken och virket som vilade på den. Att bottenstocken är i så dålig kondition antar jag beror på ett stenfoten är alldeles för låg. Bottenstocken ligger i princip i marnivå. Fuskbyggen är tydligen ingen ny företeelse. För att inte riskera att väggen sjunker måste jag nu gjuta en betongbalk i sektioner så att jag får något att vila väggen på. Detta är väl inte optimalt ur hållfasthetssynpunkt, det vore väl bättre om man kunde gjuta balken i ett stycke. Dessutom kommer det att ta lång tid eftersom jag måste låta varje sektion brinna ordentligt innan jag belastar dem. Jag hoppas att det inte är lika ruttet runt hela lagården.2011-05-24

Första sektionen av sockeln färdig.

2011-05-30

  Nya syllen är fixerad i sockeln med kemankare.

2011-05-31

Dags att gå vidare. När jag rivit bort läkten och masoniten ser det ut så här.

2011-06-01

Inte mycket kvar av bottenstocken här heller. Eftersom jag tyckte att sågen nöp när jag skulle såga av stockarna
tog jag det säkra före det osäkra och stöttade upp väggen.

2011-06-20

       Andra sektionen armerad och gjuten.


  2011-07-04
Jag har nu avlastat väggen på den nya sockeln så gott jag kunnat. Jag har även ställt dit ett nytt fönster lite provisoriskt.
Mardrömmen fortsätter på andra sidan hörnet.

2011-09-27
Syllen till höger om dörren är förvånansvärt frisk, trots att panelen antyder något annat. Jag stannar här, åtminstone tills vidare.
Därmed är sockeln färdiggjuten.

2012-06-09
Jag har idag äntligen fått bräderna så att jag kan fortsätta arbetet.


2012-06-13

Det går inte så fort. Det är mycket mätande och sågande och en del kringarbeten.2012-06-14
Arbetet fortskrider. Det kom dock som en ren överraskning att 1-tumsvirke bygger drygt 25mm. Nu måste jag flytta ut fönstren några centimeter för att ha någon nytta av fönsterblecken.

2012-06-26
Panelen färdigspikad och avkapad i nederkant och fönstren utflyttade.

2012-06-27
Rödfärg på gång.

2012-07-10

Ribborna och fönsterfoder på plats.


2012-08-02
Knutbräder och stuprör på plats.  


2012-08-03
Ställningen riven.