Välkommen till Kents hemsida

Duschrum

Huvudsida

Verkstad

Ytjordvärme

Vilken röta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftersom jag blev av med min duschkabin i och med installationen av värmepump måste jag nu realisera en gammal idé, att bygga ett nytt duschrum.

08 07 27 Här ska det alltså ske

08 07 27 Ställningen på plats

08 08 06 Försent att ångra sig

08 08 06 Försent att ångra sig

08 08 07

08 08 07

08 08 07 Dessa takstolar måste bort

08 08 07 Dessa takstolar måste bort

08 08 15 För att få större utrymme i det tilltänkta duschrummet måste jag flytta två dörrar. Den första flyttad

08 08 17 Andra dörren flyttad

08 08 20 Nya mellanväggen uppreglad

08 08 24 den nya väggen klar på ena sidan

08 08 24 Taklucka

08 08 25 Hyresgäster

08 08 26 Takstolarna avväxlade

Upp

  


08 08 12


På grund av den regniga sensommaren har bygget blivit kraftigt försenat. Nu börjar det så sakta ta form. Mycket funderande, mätande och mallande har det varit.

 

08 09 11 Nu börjar frontespisen ta form

08 09 11 Nu börjar frontespisen ta form

08 09 11 Pussel

08 09 19 Takteglet och skorstenbeslagen äntligen på plats

08 09 19 Takteglet och skorstenbeslagen äntligen på plats

08 09 22 Asfaboarden på plats och vindskivorna tillsågade

08 09 23 Fönstret på plats

08 10 20 Så gott som färdigt utvändigt

Upp

08 11 11
Jag har nu flyttat inomhus. När jag sågat upp golvet insåg jag att befintligt avlopp ligger alldeles för högt för att jag ska kunna använda det. Detta faktum innebär mer arbete. Jag måste bryta upp sovrumsgolvet för att komma åt det ställe där avloppen går ner.

Invändigt. Röret i taket är ventilation, inte avlopp

Invändigt. Röret i taket är ventilation, inte avlopp

Så här såg eländet ut

Så här såg eländet ut

Sovrummet. Inte roligt att bo i röran

Eftersom golvbjälken måste sågas ur ännu mer har jag förstärkt den efter bästa förmåga

Eftersom golvbjälken måste sågas ur ännu mer har jag förstärkt den efter bästa förmåga

08 11 19

Nytt avloppsrör

08 11 19

Nytt avloppsrör

08 11 19 Övre fästet för snedstaget måste flyttas. Tillfällig avväxling

Upp

 

 

 

08 12 16
Efter mycket om och men är jag äntligen färdig men bjälklaget och kan börja lägga golv

Jag var tvungen att byta ut ventilationskanalen från toaletten på bottenvåningen

Jag har kompletterat bjälklaget med nya reglar

Många rör blev det

Jag var även tvungen att dra om ett värmeledningsrör

Liksom ett elrör

Förstärkning av golvreglar vid ursågningar

Förstärkning av golvreglar vid ursågningar

Förstärkning av golvreglar vid ursågningar. Det gick nästan åt lika mycket järn som trä

Blivande duschhörna

Upp

2009-01-11
Det går väldigt sakta framåt. När man är ensam räcker inte antalet händer till. Man skulle vara skapad som två apor, dvs. ha fyra händer.

09-01-07 Vattenrören ihopkopplade

09-01-10 Förberett för spotlights

09-01-11 Äntligen! Första gipsskivan på plats

09-01-25

Taket målat, spottarna på plats

09-01-26

Golvgipsen på plats

09-02-02

Yttre gipsskiktet limmas

09-02-02

Yttre gipsskiktet limmas

09-02-02

Väggipsen på plats

09-02-12

Värmekabeln på gång

09-02-12

Fallet i duschörnan uppspacklat

09-02-15

Värmekabeln på plats

09-02-15

Värmekabeln på plats

09-02-15

Och vidhäftningsprimern

Upp
 

09-03-09
Efter att ha låtit spacklet brinna och torka i över en vecka är jag på hugget igen.

09-03-06

Golvet spacklat och struket med primer

09-03-06

Golvet spacklat och struket med primer

09-03-06

Väggarna strukna med primer och fiberremsor över skivskarvar och skruvrader på plats

09-03-07

Väggarna strukna med primer och fiberremsor över skivskarvar och skruvrader på plats

09-03-07

Rörutlopp i dusch

09-03-07

Röranslutningar för toalett och tvättställ

09-03-07

Golvbrunnsmanschett på plats

09-03-08

Första strykningen med tätmembran färdig

09-03-18

Golvklinker på gång

09-03-18

Färdiglagt

09-03-27

Kaklet på gång

09-03-27

Kaklet på gång

09-04-24

En enda liten bit saknas

09-04-24

Färdigt

09-04-27

Fogning på gång

09-05-06

Hörnen silikonade

09-05-06

Hörnen silikonade

09-05-06

Duschblandaren på plats

09-05-06

Liksom handdukstorken

09-05-09

Och duschstången

09-05-06

Även toalettstolen och tvättstället

09-05-06

Silikon är bra att ha

09-05-06

Silikon är bra att ha

09-05-11

Vättnet är kopplat

09-05-11

Vattnet är kopplat

09-05-18

Handdukshängare på plats

09-05-18

Anslutningslist vid dörrkarm

09-05-18

Anslutningslist vid dörrkarm

09-07-15

Duschdörrarna på plats

09-09-01

Takfotsavslutning

09-09-01

Takfotsavslutning

09-09-01

Takfotsavslutning

Trots att det återstår en del detaljer anser jag att det här projektet är avslutat. Sedan återstår alla kringarbeten som har orsakats av detta.

Upp