Välkommen till Kents hemsida
MC-resor övriga
Från denna resa som var min första semesterresa på motorcykel har jag endast en bild.

Huvudsida
MC-resor
MC-resor
övriga
Rout 66-kartor
Jpeg-kartor